IN my vorige rubriek het ek genoem dat ek hierdie week die SATN- (South African Technology Network) kongres bywoon. Ek sit dan ook hier en tik aan hierdie week se rubriek.

Soos ek hier rondkyk, besef ek hoe die hele kongres-bywoningsproses verander het. My ervaring dek net die afgelope 20 jaar, maar dinge het geweldig verander vanweë tegnologie.

Eerstens verskil die proses waardeur jy hoor van die kongres. Jare terug het jy ’n brief in die pos gekry wat jou genooi het, of dalk was daar ’n advertensie in een of ander joernaal. Deesdae kry jy ’n e-pos wat deur die organiseerders uitgestuur word of dalk ’n elektroniese nuusbrief wat jou inlig oor die magdom kongresse wat daagliks oor die wêreld heen aangebied word.

Die registrasie en betalings vir ’n kongres was ’n geweldige proses. Jy moes maar vertrou dat die posdiens effektief funksioneer en dat jou registrasie betyds by die organiseerders aankom. Hier en daar het jy ’n angstige oproep gemaak. Die betaling moes gewoonlik op die eerste dag van die kongres gedoen word. Ek onthou nog hoe jy dan in ’n ry moes staan met jou tjek of jou bankbetalingsbewys. Dit was ’n lang proses. Vandag registreer jy jou sommer elektronies, selfs jou betaling kan jy onmiddellik aanlyn doen en as jy vrae het, stuur jy ’n e-pos en minute later het jy jou antwoord.

Die grootste verandering, na my mening, is dat almal jare terug met pen en papier gesit en notas maak het. Afgesny van jou kantoor en gefokus op alles by die kongres. Vandag sien ek almal het hul skootrekenaars of iPads en deur die dag hanteer hulle e-posse en navrae van die werk. Almal is aanlyn en elke nou en dan sien ek iemand op Google wat meer oor die spreker oplees.

Tegnologie het werklik die bywoning van kongresse die afgelope twee dekades drasties verander.